Produktserie: Pulsoximeter

Med en pulsoximeter går det att mäta hur mycket syre som finns i blodet. Mätningen görs för att undersöka hur andningen och blodcirkulationen fungerar. Alla nyfödda barn undersöks på detta sätt för att upptäcka vissa medfödda hjärtfel. Metoden kan användas i alla åldrar för att upptäcka lungsjukdomar eller hjärtsjukdomar.

Att mäta syrehalten i blodet kallas också att mäta syremättnaden.

Mäta själv

Det är vanligt att själv mäta syremättnaden med en pulsoximeter som du har lånat, hyrt eller köpt.

Vid vissa sjukdomar eller tillstånd mäter man själv regelbundet blodets syremättnad hemma.

För att få ett så säkert värde som möjligt är det bra att tänka på det här:

  • Värm dina fingrar om de är kalla.
  • Använd inte nagelack eller lösnaglar.
  • Var stilla under mätningen, undvik kraftiga eller häftiga rörelser.

Undersökningen är vanlig i vården

Att mäta syrehalten i blodet är en vanlig undersökning i vården. Ofta är det en av flera undersökningar som görs eller en del i en behandling. Du kan få ha pulsoximter på dig en stund vid ett tillfälle. Du kan också ha den på dig en längre tid vid en undersökning eller behandling, till exempel under en operation.

Vad kan undersökningen visa?

Undersökningen kan visa sjukdomar och tillstånd som gör att syrehalten i blodet sänks. Det kan till exempel vara lungsjukdomar, hjärtsjukdomar och vissa infektioner.