Produktserie: Blodtrycksmätare

Mätning av blodtrycket är en vanlig undersökning i vården, till exempel vid en hälsokontroll. Blodtrycket kan mätas på både vuxna och barn. Du kan även mäta blodtrycket själv.

Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver, mm Hg. Det anges med två tal, till exempel 120/80 som uttalas 120 över 80.

Det första talet anger övertrycket som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod. Det andra talet anger det undre trycket. Då slappnar hjärtat av och fylls med nytt blod.

Förberedelser

Innan du ska mäta ditt blodtryck är det bra att undvika sådant som höjer blodtrycket.

Här är några saker du bör tänka på:

  • Vila under minst fem minuter före mätningen.
  • Drick inte kaffe eller te under en halvtimme före mätningen.
  • Rök eller snusa inte under en halvtimme före mätningen.
  • Ansträng dig inte kraftigt fysiskt före mätningen.